Vaje z zbirko orodij OpenOffice.org 2.x

Boštjan Lemut

Vaje

Pred vami so Vaje z zbirko orodij OpenOfice.org 2.x, ki so nastale v pomanjkanju dokumentacije za izvajanje vaj s pisarniškim paketom OpenOffice.org pri predmetu Osnove raunalništva in informatike na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici.

"Vaje" so nastale po vzoru podobnih "Vaj" za paket Microsoft Office namenjene za učenje za izpit iz ECDL (European Computer Driving License).

Licenca

Creative Commons License
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons 2.5 "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "deljenje pod istimi pogoji". Besedilo licence je na voljo na internetu na naslovu http://www.creativecommons.si ali po pošti na naslovu Inštitut za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.
Za dovoljenje za uporabo v druge namene, kot so dovoljeni s to licenco, kontaktirajte avtorja. E-poštni naslov avtorja je na prvi ali drugi strani "Vaj".

Creative Commons License
Vaje z zbirko orodij OpenOffice.org 2.x by Boštjan Lemut is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Slovenia License.
Based on a work at ooo.lemut.net.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://ooo.lemut.net.

Različice

Najnovejše vaje so s simbolično povezavo povezane z dokumentoma Vaje_z_zbirko_orodij_OpenOffice.org_2.x.pdf in Vaje_z_zbirko_orodij_OpenOffice.org_2.x.odt.